Hopp til innholdet

Dampen Steinkjer

Heidi Ahn Frøseth

Medeier Dampen Helse & Gym

Det omtalte helsetilbudet ved Dampen Helse & Gym som presentert tidligere i media, vil foreløpig bli utsatt ved Dampens lokaler. 
 
I mellomtiden har psykologspesialist Heidi Frøseth åpnet psykologpraksis lokalisert ved Saga FT. 
 
På grunn av økende etterspørsel etter tverrfaglig tilbud for mennesker med lettere psykiske lidelser og sammensatte helseplager, planlegges det et prøveprosjekt i noe mindre format ved Saga FT. 
 
Basis i dette helsetilbudet vil være samtalebehandling hos psykologspesialist, og fysisk treningsbehandling i gruppe ledet av fysioterapeut.
 
Kontakt Psykologpartner1 AS dersom du ønsker timeavtale/mer informasjon.
 

Informasjon familiekontrakt:

Familiekontrakt er i utgangpunktet 2v + 2b (inntil fylte 16 år)
Barn utover 2 stk koster kr. 80,- ekstra per avdeling (bad/gym)
Student (16-20 år) kan være med i kontrakten for kr. 120,- ekstra per avdeling (bad/gym)

Familie defineres som kjernefamilie, som har samme bostedsadresse.
Innmelding av familiekontrakt gjøres via epost til: kontakt@dampsaga-bad.no, og skal inneholde følgende:

1. Fullt navn på alle medlemmer
2. Fødselsdato på alle medlemmer
3. Oppgi hvem som skal være sponsor/betaler
4. Adresse og postnummer
5. Mobilnummer og mailadresse
6. Spesifiser kontraktstype
Vi ordner kontrakten og sender signeringslink til sponsor.
Spørsmål vedrørende familiekontrakt kan sendes til samme epost: kontakt@dampsaga-bad.no